Веза са другим предметима

Латински језик има веома важну улогу у многим стручним предметима у медицинској школи. Делови тела у анатомији, називи зуба у стоматологији, називи и значај лекова у фармакологији су на латинском језику. Називи болести код човека (дијагноза) су на латинском језику. Називи биљака у биологији су на латинском језику. Страни језици (романска група језика) потичу од латинског језика.

Hercules: Greece's Greatest Hero

Advertisements

Морфологија латинског језика

Морфологија латинског је проучавање промена именица, заменица,придева  и глагола. Именице, заменице и придеви се мењају по деклинацијама. Постоје пет деклинација. Глаголи се мењају по коњугацијама. Постоје четири коњугације. Именице имају шест падежа. Шести падеж, аблатив у латинском, замењује инструментал и локатив у српском  језику.

The Ancient Olympics